Corona og elretur

Revideret 22. juni 2020

I lyset af den igangværende genåbning af Danmark har vi genoptaget vores udadvendte aktiviteter i Danmark. Både i forbindelse med udadvendte aktiviteter og på kontoret har vi stadig stort fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger for hygiejne og afstand.

Vores kontor er igen fuldt bemandet, men vi har flyttet rundt på vores kontorarbejdspladser, for herved at opnå størst mulige afstand. Derudover er der fortsat mulighed for at benytte hjemmearbejdspladser.

Det er stadig vigtigt for os at beskytte vores medarbejdere og dig som samarbejdspartner. Vi vil efter bedst evne søge at opretholde vores drift, medlemsservice etc. Det betyder bl.a. at vi følger myndighedernes retningslinjer tæt og derfor kan vores planer blive fremskyndet eller udskudt.

elretur har siden COVID-19 begrænsede vores fysiske aktiviteter løftet vores opgaver som planlagt, vi har kunne overholde deadlines og gennemføre flere større møder via elektroniske medier. elretur står derfor godt rustet til yderligere genåbning og er klar til at tage fat på de opgaver, som ligger foran os.

Vi justerer derfor vores egne retningslinjer:

Vi opfordrer alle vores kunder, medlemmer, kontaktpersoner m.fl. om at fortsat at vise hensyn og være agtpågivende i forhold til den ekstraordinære situation.

Vi vil løbende revidere vores foranstaltninger og vender tilbage med mere information, når det bliver aktuelt
Har du spørgsmål e.l. er du velkommen til at kontakte os.

Vi er ikke dygtigere end myndigheder, hvorfor vi anbefaler dig at læse: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar?fbclid=IwAR1NdVn1JZAfUFI4WA18maq6AhS26LdiFrjRPtALo52uyumFD-c3yRArQ40

Med venlig hilsen

Morten Harboe-Jepsen
Direktør